Przydział uczniów do kl. 0, kl. 1 oraz kl. 4 opublikowany zostanie 21 sierpnia w zakładce rekrutacja
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Adwokat przydaje się w życiu

Adwokat przydaje się w życiu

Opis projektu

Adwokat przydaje się w życiu jest  projektem edukacyjnym Pomorskiej Izby Adwokackiej funkcjonującym od 2014 roku. Celem podejmowanych w jego ramach inicjatyw jest upowszechnienie edukacji prawnej wśród dzieci i młodzieży, jak również wzmocnienie roli Adwokatury w dziedzinie nauki, edukacji i promocji kultury prawnej społeczeństwa, w tym właśnie poprzez zaangażowanie w proces kształcenia. Realizacja programu odbywa się poprzez organizowanie różnego rodzaju form edukacji dzieci i młodzieży (m. in. lekcji tematycznych, symulacji rozpraw, inscenizacji znanych procesów sądowych, pokazów filmów o tematyce prawniczej ) , podczas,  których edukacja prawnicza połączona jest z zapoznawaniem uczniów z zawodem adwokata oraz wyjaśnieniem jego roli w wymiarze sprawiedliwości. Wszystko odbywa się w przystępnej formie dostosowanej do wieku i stopnia rozwoju słuchaczy, w tym również poprzez zabawę i rozrywkę. Adresatami programu są uczniowie szkół podstawowych  i ponadpodstawowych.

 

Cele współpracy

  • zapoznanie młodzieży szkolnej ze sposobem organizacji oraz podstawowymi zasadami funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości;
  • przybliżenie uczniom specyfiki zawodu adwokata oraz wyjaśnienie roli jaką pełni w wymiarze sprawiedliwości;
  • kształtowanie w świadomości uczniów potrzeby korzystania w określonych sytuacjach z pomocy adwokata, w tym w szczególności budowanie nawyku prewencyjnego korzystania z jego usług;
  • utrwalanie w przestrzeni społecznej wizerunku adwokata jako podmiotu skutecznie i profesjonalnie świadczącego usługi pomocy prawnej;
  • podniesienie wiedzy w zakresie podstawowych instytucji państwa i prawa;
  • budowanie postaw obywatelskich oraz etycznych wśród młodzieży;
  • zainteresowanie młodzieży prawem pod kątem dalszego kształcenia się młodzieży w tym kierunku;

Patronat honorowy

 

Data dodania: 2023-02-08 17:54:42
Data edycji: 2023-02-08 18:10:24
Ilość wyświetleń: 466

Kalendarz

Partnerzy

„Prowadziłem Polaków w góry i na morze, ażeby stali się twardzi jak granit, a dusze mieli czyste i głębokie.”

Mariusz Zaruski
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej